Laiks un vieta:

12.09.2020., treniņi no plkst. 11:00, sacensību sākums plkst. 13:00 (Laiks var mainīties atkarībā no dalībnieku skaita. Izmaiņu gadījumā tiks paziņots vismaz divas dienas pirms sacensībām)

Mārupes BMX sporta un atpūtas parks, Tīraines dārzi 6, Mārupe

Google Maps: https://goo.gl/maps/NjqNwqwT8tudk4qw5

Vecuma kategorijas, dalībnieki:

Meitenes: G7 un jaunākas, G8-G10, G11-14, G15+ (ar iespēju startēt pie gadu jaunākiem zēniem vai jauniešiem)

Zēni: B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14

Jaunieši: B15, B16

Vīri: Vecmeistari/Amatieri*;

Vīri: Pro AM  krūzeri, M17-M25, M26+;

Vīri: Pro Braucēji, kam ir aktīva vai iepriekšējos gados ir bijusi izņemta junioru/elites sportista licence (neatkarīgi no kategorijas, ko pārstāv šobrīd).**

BMX blakusvāģi: Sporta klase aktīvi BMX braucēji ekipāžā ar saviem radiem, draugiem, citiem BMX braucējiem; Hobby klase sportistu vecāki ekipāžā ar saviem bērniem.***

* Vecmeistari/Amatieri – Sportisti bez licences vecumā no 25 gadiem. Dalība sacensības ekipējumā ar BMX velosipēdu + derīga apdrošināšanas polise pret nelaimes gadījumiem. 

** Pro grupā iespēja startēt arī Pro Am kategorijas pārstāvjiem.

*** Nepietiekama ekipāžu skaita gadījumā klases tiek apvienotas. Hobby klasei atbilstoša ekipāža var izvēlēties startēt sporta klasē.

Dalības maksa:

Klubiem jāreģistrē dalībnieki sacensībām līdz 08.09.2020. 23:59  nosūtot reģistrācijas formu uz bmx.sekretariats@inbox.lv.

Visām krūzeru, meiteņu, zēnu, jauniešu un amatieru kategorijām dalības maksa: EUR 6,-

Vecmeisteri/Amatieri, PRO kategorijai dalības maksa: EUR 6,-

Ja ģimenē ir divi bērni (dalībnieki) un vairāk, dalības maksa ir jāmaksā tikai par vienu bērnu.

Dalības maksa jāsamaksā līdz 09.09.2020. pārskaitot uz biedrības kontu.

Banka: A/S „Swedbank”, swift: HABALV22, konts: LV32HABA0551028452257

Biedrība „Mārupes BMX klubs”, reģ. nr.: 40008158108, Ventas iela 18, Mārupe, Mārupes novads

Sacensību norise un vērtēšana:

Vecums tiek noteikts pēc licences.

Sportists drīkst startēt pie gadu vecākas grupas.

Ja vecuma kategorijā ir mazāk nekā 8 dalībnieki, tad galīgo vietu sacensībās nosaka 3 priekšbraucienu un finālbrauciena kopsumma. Vienāda punktu skaita (vietu summas) gadījumā, uzvar dalībnieks, kuram augstāka vieta finālbraucienā.

Klubam vērtējumā vērtē 10 labāko dalībnieku rezultātus – izcīnīto punktu summas visos braucienos. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāka vieta klubam, kurai vairāk labāku vietu fināla braucienos. 

BMX blakusvāģu braucieni tiek sadalīti balstoties uz izlozi, kas tiek veikta pie pieteikšanās. Pēc priekšbraucienu veikšanas ekipāžas tiek sadalītas finālbraucienos (A, B, C...), kas tiek darīts, balstoties uz priekšbraucienu veikumu (mazāka vietu/punktu summa nozīmē augstāku vietu). Vienādas punktu summas gadījumā augstāka vieta tam, kas labāk nobraucis pēdējo braucienu.

Apbalvošana:

Sacensību organizators nodrošina apbalvošanu katrā kategorījā no 1. līdz 8. vietai

Pro klases naudas balvu fonds:

1. vieta 400 EUR

2. vieta 300 EUR

3. vieta 150 EUR

Balvu fonds tiek noteikts Bruto (pirms nodokļu nomaksas). No bruto tiks atskaitīts nodokļu maksājums - summa, ko organizatoram par braucēju jāiemaksā valsts kasē.

Pro klases naudas balvu ieguvējiem būs jāsniedz bankas rekvizīti

Naudas balva tiks pārskaitīta 30 dienu laikā pēc sacensībām, ar nosacījumu, ka sportists laicīgi ir iesniedzis organizētāja kluba pieprasīto informāciju.

Visi sacensību dalībnieki piedalās sacensību organizatoru sadarbības partneru balvu izlozē!

Sacensību vadītājs:

Guntis Ruskis

guntis@bmxmarupe.lv

29215518

 © Copyright 2002-2020 Mārupes BMX klubs All rights reserved

 .