Par Mārupes BMX sporta parku

  Norises vieta

  • Trases atrašanās vieta

  Trases shēma